NÂNG CẤP CẦU GIAO THÔNG VÀO CHAMPA ISLAND

[NÂNG CẤP CẦU GIAO THÔNG VÀO CHAMPA ISLAND]
Ngày 25/3/2019, ban lãnh đạo ChampaGroup đã cho tiến hành nâng cấp cầu sắt thứ nhất dẫn vào khu du lịch. 
Cây cầu này được hình thành từ những ngày đầu hình thành dự án. Đã hơn 10 năm gồng mình chịu tải cho hàng trăm ngàn lượt xe qua lại những năm qua, đến nay cần phải được thay thế để đảm bảo an toàn cho du khách đến đây.

Liên hệ

Địa chỉ: 304, đường 2 tháng 4, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang
Email: info@champagroup.vn
Điện thoại: 0258 3827827

------------