CHAMPA ISLAND VINH DỰ NHẬN TOP 10 THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU DANH TIẾNG VIỆT NAM 2019

Những nỗ lực, cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng bằng sự công nhận từ chính nỗ lực đó. Chúc mừng Champa Island đã đạt được danh hiệu Top 10 Danh Hiệu, Nhãn Hiệu Danh Tiếng Việt Nam - CEO Bản Lĩnh Hội Nhập 2019 được Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Châu Á khảo sát và tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 8/9/2019.

Liên hệ

Địa chỉ: 304, đường 2 tháng 4, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang
Email: info@champagroup.vn
Điện thoại: 0258 3827827

------------